Terug

Kan ik blijven wonen in het huis dat deel is van de erfenis?

Mike Holtzhuizer

Geachte heer / mevrouw,

 

Mijn vader is onlangs overleden en het huis is deel van de erfenis.

Afgelopen jaar woonde ik in bij mijn vader, maar was niet ingeschreven op dat adres omdat ik nog in een scheiding verwikkeld ben met een eigen huis. Tevens gebruikte ik dit adres als postadres.

De relatie met mijn 3 zusters is behoorlijk verstoord en nu willen zij mij het huis ontzeggen qua wonen.

Wat zijn mijn rechten en opties in deze om daar voorlopig te kunnen blijven wonen?

Ik heb geen andere verblijfplaats en financieel kan ik niet veel doen momenteel, anders had ik geprobeerd een huurhuis te krijgen.

Graag uw advies.

Dank u.

M. Holtzhuizer


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Als u op grond van een huurrecht in de woning zou wonen, dan heeft u huurbescherming. Dit zal hier niet het geval zijn. Dan kunnen uw zusters inderdaad verlangen dat u de woning verlaat.

 

Erfgenamen onder elkaar moeten zich gedragen naar de regels van redelijkheid en billijkheid. Dit zal inhouden dat zij u een redelijke termijn moeten gunnen om de woning te ontruimen. Verder heeft ieder van de mede-eigenaren het recht van gebruik, voor zover dit met het recht van de anderen te verenigen is (art. 3:169 BW). Gezien het feit dat uw zusters niet in de woning willen wonen, komt het gebruik door u niet in strijd met het gebruik door uw zusters. Wel zullen uw zusters kunnen verlangen dat de woning verkocht wordt als deze niet door een van de erfgenamen wordt overgenomen.

 

Uw financiële situatie zal door de verkoop van de woning waarschijnlijk wel verbeteren, zodat het dan misschien wel mogelijk is een huurhuis te betalen. U zou uw zusters kunnen voorstellen dat u in de woning blijft totdat deze verkocht is. U kunt dan zorgen dat het huis er voor de verkoop netjes bijstaat. Dat is immers ook in het belang van uw zusters.