Terug

Is het vruchtgebruik van de woning beëindigd?

M.Katerberg

Wanneer ouders de woning die zij aan de kinderen hadden verkocht onder voorbehoud van gebruik en bewoning, meer dan een jaar geleden hebben verlaten en verhuisd zijn naar een andere woning is dan het vruchtgebruik geëindigd?

Zijn de kinderen dan volledig eigenaar geworden?


1 Antwoord

Antwoord van Rang Notariskantoor D L

Dat hangt af van de bepalingen van de akte waarbij de rechten van gebruik en bewoning zijn gevestigd. Vaak staat in de akte dat de rechten van gebruik en bewoning eindigen bij metterwoon verlaten. Is dit het geval, dan zijn de kinderen volledig eigenaar. Zo niet, dan bestaan deze rechten nog. Het is dan raadzaam met een notaris te overleggen of deze rechten alsnog beëindigd moeten worden, aangezien de woning anders bij het overlijden van de ouders belast kan zijn met erfbelasting.

 

mr. D.L. Rang

notaris te Zetten