Terug

Is het verstandig iets te regelen bij leven i.v.m. het uitvoeren van testament zonder status van executeur?

Een hoogbejaard familielid heeft een testament met daarin vermeld twee executeurs testamentair. Eén daarvan is overleden, de ander hoogbejaard. Het familielid heeft mij gevraagd bij haar overlijden de financiële zaken te regelen (financiële paragraaf in het testament, huis, belasting, vermogen, verzekeringen, bankzaken). In formele zin zal ik de nog levende executeur ondersteunen. Feitelijk zal, in overleg met een notaris (zo stel ik mij voor), ik moeten kunnen handelen uit naam van. Is het verstandig resp noodzakelijk daarvoor nu iets te regelen bij leven van genoemd familielid?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Goede middag,

In dit geval lijkt het mij niet zinvol dat de overgebleven executeur aan de slag gaat, er komt nl. best wat bij kijken om een nalatenschap correct af te ronden. De executeur kan afstand doen van zijn taak, vervolgens kunnen de erfgenamen u een machtiging geven om de zaken verder te regelen, de notaris kan dan een verklaring van  erfrecht opstellen waaruit blijkt dat u de zaken mag regelen, daarmee kunt u aan de slag jegens alle betrokken partijen.

 

Met Vriendelijke Groet,

Notarispraktijk Interwaert,

mr. E.F. de Vilder