Terug

Is er een aanpassing in het langstlevendentestament uit 1990 nodig?

Van Maanen

Stel zeer globaal bij huwelijk in gemeenschap van goederen en overlijden van de eerste partner:

Waarde eigen woning € 500.000 minus hypotheek € 200.000 = € 300.000

Banktegoeden € 100.000. Totaal € 400.000 : 2 = € 200.000 erfenis. Bij 4 kinderen:

Aandeel langstlevende € 100.000 + 1/5 [€ 20.000] = € 120.000. Dit valt binnen de vrijstelling van € 600.000, dus geen erfbelasting.

Aandeel per kind 1/5= € 20.000 minus vrijstelling ad € 19.000. Resteert € 1000. Erfbelasting 10 % = € 100 per kind, te voldoen door de langstlevende partner. Is in vergelijkbare situaties een aanpassing van het langstlevendentestament uit ca 1990 nog nodig? Zo ja, in welke zin?


1 Antwoord

Antwoord van OMVR Advocaten & Notarissen

Geachte heer/mevrouw Van Maanen,

 

Uw vaststelling dat de nalatenschap de ca. € 200.000,- groot is is correct.

Er zijn daarentegen 5 erfgenamen, die ieder 1/5 gedeelte als erfgenaam verkrijgen, indien niet van de vererving volgens de wet is afgeweken. Dit betekent dat iedere erfgenaam bruto € 40.000,- erft. De langstlevende echtgenoot heeft een vrijstelling van € 600.000,00, de kinderen ieder € 19.000,-.

Er wordt bij de kinderen dus in principe geheven over € 40.000,- minus € 19.000,- is € 21.000,-. Over de € 21.000,- wordt bij ieder van de kinderen 10% erfbelasting geheven. Echter hier kunnen weer diverse factoren een rol spelen, zoals bijvoorbeeld een testament, die de heffing van erfbelasting kunnen doen dalen.

 

Uw stelling is niet correct is in die zin dat de langstlevende "de heflt erft plus een kindsdeel". Die helft heeft betrekking op de huwelijksgoederengemeenschap, zijnde € 200.000,-, die had de langstlevende reeds.

 

Of een testament aanpassing behoeft is van veel factoren afhankelijk en daarvoor is een bespreking noodzakelijk. Ook een "oud" testament kan nog goed zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Eric van Schalm (notaris)

De Jonge & Van Schalm Notarissen (Harderwijk-Lelystad)