Terug

Is een verklaring van erfrecht altijd noodzakelijk?

Jonker

Is een verklaring van erfrecht altijd noodzakelijk?

Waarom deze vraag?

Iemand die bij de VKB zat is overleden, en haar echtgenoot zit ook bij de kredietbank.

De kredietbank heeft mw haar rekening, groot ca €750,- geblokkeerd.

Er zijn nog lopende rekeningen die de VKB niet betaald omdat de rekening is geblokkeerd.

Nu zijn de kosten voor een verklaring van erfrecht, ca € 350,-.

Moet de erfgenaam nu nog steeds een verklaring van erfrecht overleggen?

Hij maakt dan nog meer schulden.


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Of een instantie een verklaring van erfrecht verlangt, hangt af van de interne regels van die instantie. Vaak is het voldoende om een verklaring van het Centraal Testamentenregister (CTR) te overleggen waaruit blijkt dat er geen testament is. Dan is de echtgenoot op grond van de wet enig gerechtigde. Een dergelijke verklaring is kostenloos te verkrijgen bij het CTR. Meer informatie kunt u vinden op http://www.centraaltestamentenregister.nl.