Terug

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

M.Rijpkema

Mijn vader is recent onverwacht overleden. Mijn moeder een half jaar terug. De spaarrekening bij de ABN-AMRO is na het overlijden van mijn moeder een en/of rekening geworden op mijn naam en die van mijn vader. De bank wil nu een verklaring van erfrecht om de boedel te kunnen verdelen en om de rekening op te kunnen heffen. Er is uitsluitend het kleine beetje spaargeld. Er is verder geen ander eigen vermogen. Er is ook geen testament. Ik leef in goede verstandhouding met mijn broers en zus. Is een verklaring van erfrecht nu echt bslist noodzakelijk? Kan dit niet op een andere goedkopere manier opgelost worden?


2 Antwoorden

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator


Geachte mevrouw,   Ik heb begrip voor uw feitelijke situatie waarin u aangeeft dat er tussen de erfgenamen (broer en zusters) een goede verstandhouding is om het beperkte saldo na het overlijden door u te laten verdelen.   Voor de bank hoeft dit geen uitgemaakte zaak te zijn omdat er ook conflicten mogelijk zijn. Indien de bank tot uitbetaling van het bedrag aan u overgaat kan zij later door andere kinderen worden gedwongen om nogmaals een deel hiervan uit te betalen aan afzonderlijke erfgenamen indien mocht blijken dat het geld niet bij hem/haar terecht is gekomen. Vanuit die algemene positie moet u de overweging van de bank zien om een verklaring van erfrecht te vragen, waarvoor de notaris alle kinderen afzonderlijk moet benaderen.   Met vriendelijke groet,     Mr. W.K. Vonk J. van Beierenstraat 6 2871 SV Schoonhoven 0182-383433    


Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

Geachte mevrouw,

Ik sluit me aan bij de reactie van mijn collega uit Schoonhoven. U heeft in deze geen keuze. De bank hanteert een bepaald beleid mbt het al dan niet opvragen van een verklaring van erfrecht, en daar zullen ze - mede om bovenstaande redenen - niet snel van afstappen.

Met vriendelijke groet,

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk

071-3640100 / ckruis@notariskruissweere.nl