Terug

Is een handgeschreven briefje met handtekening rechtsgeldig?

De Hoon

Het gezin bestaat uit een moeder met 6 kinderen. Van de kinderen heeft 1 schuld bij de ouders. het precieze bedrag is 5000 volgens degene die het geld schuldig is en 7200 volgens een andere broer. Mijn moeder wil graag als ze komt te overlijden de schuld kwijtschelden en de erfenis verdelen over de andere 5 kinderen. Zij heeft dit op een briefje geschreven en ondertekend. Is dit rechtsgeldig?


1 Antwoord

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

Geachte heer/mevrouw,

U zult de door u gewenste voorzieningen in een testament moeten vastleggen om dit rechtsgeldig te kunnen doen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mr W.K. Vonk

www.notarisvonk.nl