Terug

Is bij testament te voorkomen dat het huis voor zijn deel dan een tweede woning in fiscale zin en er wordt 1,2% geheven in box 3?

Hans Petterson

De eigen woning van een eerstoverledene met één kind gaat voor de helft over naar dat kind. De langstlevende blijft er in wonen en er wordt aan het kind geen geld uitbetaald vanwege die woning.

Voor dat kind wordt het huis voor zijn deel dan een tweede woning in fiscale zin en er wordt 1,2% geheven in box 3 (Ja toch?)

Is dat bij testament te voorkomen? Dus belastingheffing opschuiven tot na overlijden van de langstlevende?


1 Antwoord

Antwoord van Notariskantoor Van Duin

Op 1 januari 2003 is het wettelijk erfrecht in Nederland ingrijpend veranderd. Voor gehuwden met kinderen heeft deze verandering tot gevolg dat bij overlijden van een echtgenoot alle bezittingen automatisch (ook zonder testament) naar de langstlevende gaan. De kinderen kunnen hun erfdeel dus niet opeisen. Over dit 'papieren' erfdeel hoeft een kind zelf ook geen belasting te betalen. Het verschuldigde successierecht moet door de langstlevende ouder van het kind worden voldaan, terwijl over het erfdeel geen Box 3-heffing verschuldigd is. Als gehuwden vóór 2003 een testament 'op de langstlevende' hebben gemaakt is het verstandig dit testament juridisch APK te laten keuren.

Voor veel bestaande testamenten heeft het nieuwe erfrecht tot gevolg dat de erfdelen van kinderen wél in Box 3 worden belast. Met name testamenten die ouder zijn dan 10 jaar kennen dit risico. Ondanks het feit dat kinderen hun erfdeel niet ontvangen, moet daarover toch jaarlijks 1,2% belasting (vermogensrendementsheffing) worden betaald. Wel geldt een vrijstelling van +/- € 20.000 (voor gehuwde kinderen is deze vrijstelling +/- € 40.000).

Door tijdige aanpassing van uw bestaande testamenten aan de huidige (fiscale) wetgeving kan deze belastingheffing worden voorkomen. 

In een vrijblijvend adviesgesprek leggen wij u graag uit hoe u uw testament aan kunt passen. Wij begeleiden de uitvoering hiervan natuurlijk met de aandacht die u van ons kantoor mag verwachten.

Gert van Duin, notaris te Castricum (0251-662277)

Lees ook meer over uw testament op onze website.