Terug

Indien zij op bouwgrond van zijn ouders een huis laat bouwen is hun hypothecaire lening dan wel aftrekbaar van de belastingen?

maurice

Indien mijn zoon met zijn vriendin op bouwgrond van zijn ouders een huis laat bouwen, en de bouwgrond blijft dus eigendom van de ouders, is hun hypothecaire lening dan wel aftrekbaar van de belastingen?


1 Antwoord

Antwoord van Noto Notarissen B.V.

Geachte heer, mevrouw,

 

Ik denk dat de renteaftrek niet het grootste probleem is. Zolang namelijk de grond van u blijft, wordt ook het huis van u en niet van uw zoon. Dit heet natrekking.

 

Om dit goed te regelen, moet een akte van opstalrecht of erfpacht worden opgemaakt.. Dan heeft de zoon het recht om op de grond te bouwen en wordt de woning van hem.

 

Dan is ook de renteaftrek weer geregeld.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ernst Loendersloot

Huenges Wajer & Joosten notarissen