Terug

Hypotheek aflossen en eigendom?

Debbie

Ik heb samen met mijn partner een samenlevingsoereenkomst, testament en een hypotheek en ik wil graag vanuit mijn eigen geld aflossen op die hypotheek, kan ik dan wanneer de relatie stuk zou lopen of bij overlijden, of verkoop, of anderszins, aanspraak maken op een groter aandeel in de eigendom zonder extra zaken vast te leggen?


2 Antwoorden

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

Geachte mevrouw,

 

Uw vraag over de aflossing van de hypotheek moet u ook bekijken vanuit de eigendomssituatie van het huis. Ik neem aan dat u beiden eigenaar bent van de woning en mede-schuldenaar voor de hypotheek. Als u uit eigen middelen aflost op de hypotheek wordt de totale schuld lager en de overwaarde van de woning hoger.

 

Er ontstaat dan vergoedingsrechten en -plichten met betrekking tot de woning omdat de aflossing mede betrekking heeft op het aandeel van uw partner. U moet in het samenlevingscontract nagaan wat voor regeling hiervoor is getroffen. Meestal geldt dat er een nominale vergoedingsverplichting ontstaat, wat u bij het einde van de samenwoning kunt vorderen.

 

Met vriendelijke groet,

 

W. Vonk 


Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

Geachte mevrouw,

Indien u met privégeld een gemeenschappelijke schuld aflost, is het verstandig dat u een schuldbekentenis op laat maken waarin uw partner verklaart u een bedrag x schuldig te zijn terzake van de aflossing van de hypotheekschuld met uw privégeld.

Met vriendelijke groet,

Mr. C.A.M. Kruis-Sweere

Voorstraat 85

2201 HP Noordwijk

071-3640100

ckruis@notariskruissweere.nl