Terug

Hoe zijn de rechten op de meerwaarde van de woning na vruchtgebruik ouders verdeelt onder de kinderen?

Gijs

Mijn ouders hadden een woning in eigendom, welke zij in de jaren '80 hebben verkocht aan één van de 2 kinderen met recht van het gratis daar blijven wonen (van de ouders). Het kind dat de woning kocht heeft toen hypotheek genomen van euro 100.000 ter hoogte van de waarde van het huis en deze schuld inmiddels afgelost. Dit kind is ook in het huis blijven wonen. Behoudens overdrachtsbelasting is er toen geen andere belasting geheven of betaald. Nu de ouders recent zijn overleden en het huis inmiddels ten opzichte van toen euro 200.000 meer waard is geworden, kan ik me voorstellen dat het andere kind thans recht kan doen gelden op een gedeelte van de meerwaarde van het huis. Kan ik vernemen op welk deel van de meerwaarde het 2e kind thans recht heeft en wat eventueel voor beide kinderen de fiscale consequenties nu zijn? Het 2e kind heeft nooit enige vorm van vermogen van ouders ontvangen.

Verder graag een indicatie van de vergoeding aan de notaris, indien deze dit alles uitzoekt en verder regelt.


1 Antwoord

Antwoord van Rang Notariskantoor D L

Als de woning destijds is verkocht tegen de werkelijke waarde, was er geen sprake van een schenking. De waardestijging van de woning nadien komt ten goede aan de eigenaar. Was er wel sprake van een schenking, dan kan er mogeljik een beroep worden gedaan op de legitieme portie.