Terug

Hoe rond ik een beneficiaire aanvaarding af?

Esther

Ik heb de erfenis van mijn vader beneficiair aanvaard omdat er sprake was van schulden, maar ik niet precies wist hoe en wat. Achteraf bleek mijn vader over voldoende banksaldo te beschikken om alle schulden te kunnen voldoen. Inmiddels heb ik alle openstaande rekeningen/schulden betaald. Is hiermee de (lichte) vereffeningsprocedure automatisch tot een einde gekomen of moet ik hiervan nog ergens officieel melding maken? Alvast bedankt voor uw antwoord, op het internet kon ik nergens een duidelijk antwoord op mijn vraag vinden.

 

 


1 Antwoord

Antwoord van Rang Notariskantoor D L

Als de vereffenaar niet door de rechter is benoemd en de rechter geen verdere voorschriften heeft gegeven, geldt het volgende. De wettelijke vereffening kan als voltooid worden beschouwd als alle schulden van de nalatenschap zijn voldaan. Er behoeft hiervan geen melding te worden gedaan.