Terug

Hoe regel ik een volmacht als de betreffende persoon geen handtekening meer kan zetten wegens dementie?

G. Ahuis

Mijn tante is dement en opgenomen in een verpleeghuis na het overlijden van haar man. Zij heeft geen kinderen. Mijn oom (haar broer) neemt haar zaken waar, maar kan de verkoop van haar huis niet regelen omdat hij de volmacht niet geregeld krijgt. Mijn tante kan haar handtekening niet meer zetten. Wat moet(en) hij (wij) nu doen?


1 Antwoord

Antwoord van mr N.H. Wessel, notaris

Geachte heer/mevrouw,

 

Aangezien uw tante handelingsonbekwaam is, is het niet meer mogelijk om haar een volmacht te laten tekenen, aangezien zij niet meer weet waarvoor zij gaat tekenen.

De enige mogeljikheid is een verzoekschrift bij de rechtbank indienen tot onderbewindstelling of ondercuratelestelling van uw tante.

 

Aannemende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, verblijf ik

 

Met vriendelijke groet,

 

N.H. Wessel

Forum Notarissen

mr N.H. Wessel

Hoofdweg 153

9765 CB Paterswolde

t. 050-3095638