Terug

Hoe moeten de statuten precies geformuleerd worden i.h.k.v. de transparantie-eisen Wet toelating zorginstellingen?

Mw. Westerbeek

L.S.

Een Stichting wil zich aanmelden i.h.k.v. de Wet toelating zorginstellingen voor het onderdeel 'begeleiding'. Voor de toelating moet worden voldaan aan de transparantie-eisen. De aanvraag van de stichting wordt afgewezen aangezien de statuten niet aan de transparantie-eisen voldoen. Hoe moeten de statuten precies geformuleerd worden? Is er online een voorbeeld of standaardtekst beschikbaar?

Bij voorbaat dank,

mw. Westerbeek


1 Antwoord

Antwoord van Noto Notarissen B.V.

Geachte mevrouw Westerbeek,

 

Er is mij geen model bekend.

 

In zo'n situatie zou ik mij richten tot het orgaan dat de aanvraag heeft afgewezen en vragen of zij modelstatuten hebben.

 

Als ze dat niet willen of kunnen, kunt u wel vragen om de naam van een stichting die wel is goedgekeurd. Via de Kamer van Koophandel kunnen statuten van deze stichting opgevraagd worden en kan gekeken worden waar de verschillen zitten met uw statuten.

 

Met vriendelijke groet,

Mr Ernst Loendersloot