Terug

Hoe moet ik een boedelbeschrijving maken?

Moeder

Mijn ex-man, de vader van mijn kinderen van 23 en 21, is overleden. Ze zullen de erfenis beneficiair moeten aanvaarden omdat er belastingschulden zijn. Kinderen zijn bij vader gaan wonen om hem te verzorgen, maar zullen het huurhuis moeten verlaten. Gelukkig hebben ze woonruimte gevonden. (Ze wilden graag zelf op hunzelf gaan wonen, hadden natuurlijk ook bij mij kunnen gaan wonen). Mogen zij nu dus niets uit huis meenemen? Wat nu te doen? Tv en playstation is bijvoorbeeld van henzelf. Volgens notaris moeten we vast een boedelbeschrijving maken. Moet daar elk meubel en voorwerp op beschreven worden? Huur moet zsm opgezegd worden, wat moeten ze met de spullen doen? Ze willen natuurlijk best graag wat spullen hebben. Echt niet alles. Het is een gewone inboedel, geen antiek of waardevolle spullen. Alvast hartelijk dank!!!

 

H


2 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

De nalatenschap moet eerst beneficiair aanvaard worden voordat er verder gegaan wordt. Tot die tijd zou een verkeerde handeling kunnen betekenen dat de nalatenschap zuiver aanvaard is. Deze handelingen zijn de handelingen als waren de kinderen erfgenamen die zuiver aanvaard hebben, zoals het meenemen van spullen van de nalatenschap. Dat geldt niet voor hun eigen spullen, die mogen ze uiteraard wel meenemen. In twijfelgevallen kunnen de spullen beter voorlopig in het huis achterblijven. Zodra de nalatenschap beneficiair aanvaard is, dan is er mee vrijheid. De erfgenamen moeten dan voor het beheer zorgen en dit kan betekenen dat de goederen uit het huis worden gehaald. Deze goederen behoren echter wel tot de nalatenschap en die moeten te gelde worden gemaakt voor de schuldeisers.

Op een boedelbeschrijving hoeft niet elk kopje en schoteltje beschreven te worden. De boedel is het geheel aan bezittingen en schulden. Veelal wordt gedacht dat met "boedel" de inboedel wordt bedoeld en dat is dus niet het geval. Het gaat bij de boedelbeschrijving dus niet alleen om inboedel, maar bijvoorbeeld ook om bankrekeningen, auto's en schulden. Als er in de inboedel goederen zijn die een zekere waarde vertegenwoordigen, dan zouden deze afzonderlijk beschreven en gewaardeerd kunnen worden. Een taxateur van roerende zaken kan deze beschrijving en waardering van de inboedel kunnen verzorgen. Vraag verder na bij de notaris voor verdere instructie.


Antwoord van Moeder

Fijn! Dankjewel voor uw reactie.