Terug

Hoe moet ik dit lezen?

ton

In de hypotheek overeenkomst staat deze bepaling:

"Opzeggingsbevoegdheid zekerheidsrecht: Hypotheeknemer kan door opzegging de aan hem verleende hypotheek- en pandrechten geheel of gedeeltelijk beëindigen." 

Hoe moet ik dit lezen? kan de hypotheeknemer (geldverstrekker) de hypotheek eenzijdig zonder een ingebrekestelling beëindigen. Of betreft het hier uitsluitend de verpanding en niet de lening zelf?  


Deze vraag heeft nog geen antwoord