Terug

Hoe kunnen we een erfenis veilig stellen voor een erfgenaam die, wellicht, in de schuldsanering komt ?

Cornelis

Moeders heeft 7 kinderen - erfgenamen.

Een van de erfgenamen stevend af op een schuldsanering (is op gemeenschap van goederen gehuwd).

Moeders is tegen de 80 en nog gezond.

Maar stel dat de bewuste erfgenaam in de schuldsanering komt, en moeder sterft, dan is de erfgenaam zijn erfenis kwijt aan de schuld eiser.

Graag uw advies.


1 Antwoord

Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

Geachte mijnheer Cornelis,

Uw stelling klopt en daar is weinig aan te doen. Als moeder de betreffende zoon zou onterven, kan de zoon door officiële instanties gedwongen worden een beroep te doen op zijn legitieme portie en dan heeft hij de helft van zijn erfdeel wat in de berekening moet worden betrokken. Dan wordt hij bovendien achtergesteld bij de andere kinderen. Dus hopen dat moeder nog lang gezond blijft en dat een eventuele schuldsanering bij haar overlijden al lang is afgewikkeld. Bij sommige faillissementen kunnen toekomstige baten overigens ook nog gebruikt moeten worden om schuldeisers te voldoen. Dat hangt af van hoe het faillissement is beëindigd.

Met vriendelijke groet,

Mr C.A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk