Terug

Hoe kunen we verkoop van een huis verhinderen?

Pieter

 Mevrouw / meneer,

 

Mijn dochter, gescheiden in 2007, is 13 juli 2014 overleden. Met achterlating van 3 kinderen. De kinderen worden dit jaar 22, 20 en 17 jaar oud. De twee oudsten zijn student en de jongste een middelbare scholier. Mijn overleden dochter laat een huis na. Het huis staat sinds het overlijden van mijn dochter leeg. De kinderen wonen elders. Mijn andere dochter is bij testament aangewezen als executeur. De vader, voogd, wil nu dat de kinderen het huis verkopen. De overwaarde wil hij gaan beheren van de jongste zoon omdat hij daar nog voogd over is tot z’n 18e verjaardag. Wij willen dat ten koste van alles verhinderen. De jongste zoon wil niet dat de vader zijn erfdeel gaat beheren. Kunnen de kinderen dat huis wel verkopen zonder toestemming van de executeur? Hoe kunnen we de verkoop van het huis verhinderen? Hoe kunnen we na eventuele verkoop van het huis de overwaarde voor langere tijd vastzetten? De wens van mijn overleden dochter en moeder van de kinderen was dat zij hun erfdeel gaan gebruiken voor aanbetaling van een eigen woning.

 

We horen gaarne van u.

 

 

 

Bij voorbaat hartelijk dank.

 


1 Antwoord

Antwoord van 010NOTARIS

Beste Pieter,

 

Dank voor uw vraag. Ten eerste gebiedt de wet dat voor de verkoop van een woning uit een nalatenschap er toestemming nodig is van de rechter indien een of meerdere erfgenamen  minderjarig zijn. In uw situatie is het dus van belang te weten binnen hoeveel tijd uw kleinzoon de leeftijd van 18 jaar gaat bereiken. Want eer dat de toestemmingsaanvraag namelijk op de rol staat, zijn we vaak vele maanden later... Vanaf zijn verjaardag heeft de ex net als u nu geen inspraak meer en doet die beheerswens niet meer ter zake.

 

Ten tweede geldt dat in principe de executeur de baas is in de verkoop van de woning. Uw kleinkinderen kunnen hiertoe geen actie ondernemen.

 

Mocht u nog verdere vragen hebben, horen en zien we uiteraard graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

010Notaris