Terug

Heeft zus recht op erfenis indien er geen kinderen zijn?

Henk Riep

De broer van mijn moeder is verleden jaar overleden. Zijn eerste echtgenote is eind jaren 80 overleden. Daarna is hij gaan samenwonen met een andere vrouw. Met haar is hij enkel voor de kerk getrouwd, niet voor de wet. Hij heeft geen kinderen. Hij heeft altijd gezegd dat mijn moeder, omdat hij kinderloos was, een deel van de erfenis zou krijgen. Echter toen hij overleed, is mijn moeder nooit benaderd en heeft ook niets gekregen. Er is zelfs een huis verkocht voor ruim 150.000 euro. Nu kan het zo zijn dat er een testament opgesteld is waarin de laatste vrouw als enige erfgename genoemd wordt, maar heeft mijn moeder (als zus) geen wettelijk recht op een deel van die erfenis? Als mijn moeder die vrouw zou benaderen met vragen over het testament, zal ze zeggen dat alles voor haar is, maar is dat wel waar? Hoe kan men dat controleren?


2 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte heer Riep,

Broers en zusters hebben geen legitieme portie of wettelijk erfdeel zoals kinderen dat hebben. Indien er geen testament is opgesteld door uw oom, is uw moeder op grond van de wet erfgenaam van uw oom. Bij het Centraal Testamentenregister te Den Haag kan uw moeder informeren of uw oom een testament heeft gemaakt en zo ja, door welke notaris het testament is opgesteld. Die notaris kan uw moeder vervolgens van verdere informatie voorzien.

De aanvraag bij het Centraal Testamentenregister dient schriftelijk te worden gedaan. Het adres luidt:

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Bij de aanvraag moet een kopie van de overlijdensakte worden meegestuurd.

Ik hoop hiermee uw vragen te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Mr. J-P.A. (Jean-Paul) Kregting

Kandidaat-notaris

Notariskantoor Mr. D.L. Rang

Hoofdstraat 28 te Zetten

Postadres:

Postbus 50

6670 AB Zetten

Tel. 0488-451338

Fax: 0488-454819

e-mail: info@notarisrang.nl

website: www.notarisrang.nl


Antwoord van Henk Riep

Geachte heer Kregting,

Hartelijk dank voor uw snel en duidelijk antwoord. Rest ons de uitdaging om een kopie van de overlijdensakte te bekomen.

Vriendelijke groeten,

Henk Riep