Terug

Heb ik wel of geen behoud bij scheiding?

Corinne v. A.

Hallo,

Ik ben gehuwd in gemeenschap van goederen en wens te gaan scheiden. Ik heb van mijn ouders geld geërfd. Dat is gestort op onze lopende rekening en daarna naar onze gezamenlijke spaarrekening. Er was daarover geen advies gegeven. Een deel staat nog op de spaarrekening, nu recent op mijn naam, van een deel heb ik eerder een deel gebruikt voor extra aflossing van ons huis, ook heeft mijn man een auto voor hem ervan gekocht. Het testament heeft de clausule: alles verkregen uit nalatenschap valt niet in enige gemeenschap door huwelijk en kan ook niet worden onderworpen aan verrekenbeding. Datzelfde geldt voor opbrengsten van de verkrijgen en voor alles wat voor de verkrijging en opbrengsten in de plaatst treedt. Mijn vraag: mag ik de bedragen boven afhalen van de helft van het bedrag wat mijn man zou krijgen uit de verkoop van ons huis?

Ik wil hem uitkopen en dat wordt daarmee mogelijk of niet. Ik heb een uittreksel van de bankrekening en kan aantonen dat dat van dat geld is gebruikt. Kan dat of moet er nog wat gebeuren of waarom kan dat niet?

U begrijpt: ik zit op heten kolen. Veel dank voor een spoedig antwoord. Corinne 


1 Antwoord

Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

Geachte mevrouw,

 

Het geld van uw ouders is met de uitsluitingsclausule verkregen en dus van u. Voor zover het nog aanwezig is, of geïnvesteerd is, kunt u het terughalen of verrekenen. De auto wordt een moeilijk punt. Dit is geen investering maar valt onder kosten van de huishouding. Een auto schrijft immers af.