Terug

Had ik geinformeerd moeten worden over het overlijden van mijn biologische vader?

Mevr LE van zwieten

  • Mijn ouders zijn in 1967 gescheiden.
  • Beiden hertrouwd. De nieuwe partner van mijn moeder is 3 jaar geleden overleden, hij had kinderen uit een eerder huwelijk.
  • Bij de notaris hoorden mijn moeder en ik dat deze kinderen allen recht hebben op een erfdeel, dat voorlopig in bezit kan blijven van mijn moeder, en dat pas na haar overlijden wordt uitgekeerd.
  • Nu zag ik bij toeval dat mijn biologische vader inmiddels ook is overleden, ik ben enig kind van hem, en hij laat waarschijnlijk een echtgenote na.
  • Mijn situatie is vergelijkbaar met de kinderen van mijn 'tweede' vader.
  • Had ik geinformeerd moeten worden over het overlijden van mijn biologische vader?
  • Hoe weet ik wanneer de echtgenote van mijn biologische vader is overleden?

Ik heb tenslotte recht op een kindsdeel van de erfenis.


1 Antwoord

Antwoord van Rang Notariskantoor D L

Als een notaris gevraagd wordt om een verklaring van erfrecht af te geven, zal hij de kinderen informeren.Kennelijk is er dus geen verklaring van erfrecht opgemaakt. Wilt u weten of er een notaris bij de afwikkeling betrokken was, dan kunt u dit navragen bij de griffie van de rechtbank (boedelregister) waar uw vader is overleden.

 

Het is niet zeker dat u geïnformeerd zult worden als de echtgenote zou overlijden. Om uw positie zoveel mogelijk veilig te stellen is het raadzaam dat u op grond van art. 4:16 BW van de echtgenote verlangt dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt en wordt vastgesteld wat de vordering op die echtgenote is. 

 

Als er in een eventueel testament geen afwijkende bepaling is gemaakt, heeft u op grond van de wet aanspraak op overdracht van goederen tot de waarde van uw vordering. De echtgenote van uw vader kan verlangen dat zij het recht op vruchtgebruik voorbehoudt.

 

Geen van de bovengenoemde suggesties zullen verzekeren dat u op de hoogte zult worden gesteld, maar het vergroot wel de kans daarop en voorkomt dat later twijfel onstaat wat uw erfdeel eigenlijk inhoudt.