Terug

Garagebox verkoop?

Peter Rolsma

Heb begrepen dat bij verkoop van mijn garagebox dit toch via notaris moet. Maar wat voor akte is dat dan en wat gaat zoiets kosten? De verkoopprijs is 20.000 euro wat zijn de kosten evt.totaal?


1 Antwoord

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

Geachte heer Rolsma,

 

Het is een akte van levering waarin alles opgenomen staat wat betreft de partijen, onderpand, koopsom met diverse bepalingen en van deze akte wordt een afschrift bij het kadaster ingeschreven waaruit blijkt dat u de eigenaar van de garage bent.

 

Partijen dienen bij ondertekening der akte aanwezig te zijn of kunnen volmacht geven aan een der medewerkers van het notariskantoor. (kosten opmaak per volmacht eur 35,00 excl 21% BTW).

 

 Over de koopsom dient u 6% overdrachtsbelasting te betalen namelijk  eur 1.200,00

 

Kosten hiervan zijn uitgaande van kosten koper:

honorarium leveringsakte                                         375,00

21% BTW over eur 375,00                                          78,75

inschrijving bij kadaster                                            158,00

recherche kosten                                                         35,00

21% BTW over eur 35,00                                              7,35

totaal                                                                            654,10

   

Hopende u voldoende te hebben geinformeerd en mocht u nog vragen hebben mag u altijd bellen.

Gaarne verneem ik van u of u van onze diensten gebruik zal maken.

Met vriendelijke groet,

 

Barendina den Boer van notariskantoor Mr. W.K. Vonk

tel: 0182-383433