Terug

Erfgenamen?

Herman Raue

Op dit moment is mijn vader nog in leven en geestelijk goed bij de tijd. Ik ben er recent achter gekomen dat mijn zus een pas heeft van de girorekening van mijn vader en is de tenaamstelling een en/of rekening voor zowel de betaalrekening als gekoppelde spaarrekening.

Nu is mijn vraag als mijn vader komt te overlijden kan ik dan ergens aanspraak op maken omdat er notarieel niets is vastgelegd?

Het zou dus zo maar kunnen zijn dat er geld wordt weggesluisd daar het een en/of rekening betreft.

 

Is hier iets aan te doen (behalve dat de stap naar de notaris gemaakt gaat worden)?


1 Antwoord

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

Geachte heer,

 

Ik begrijp de inhoud van uw vraag. Het komt in het algemeen wel vaker voor dat een van de kinderen door een ouder wordt gemachtigd om over diens rekeningen te kunnen beschikken. Deze machtiging kan ook zijn gelegen in de bevoegdheid om over een en/of rekening te kunnen beschikken. Hiermee is dus niet automatisch gegeven dat uw zuster recht heeft op de helft van het saldo van deze rekeningen.

 

Uw onzekerheid zit met name in de periode na het overlijden van uw vader als mocht blijken dat er (aanzienlijk) minder vermogen is. Dit kan als oorzaak hebben dat er geld voor de verzorging van uw vader is gebruikt. Er kunnen ook bedragen aan uw zuster (en u) zijn geschonken. Om deze onzekerheid het hoofd te bieden lijkt het inderdaad verstandig als u drieën een gesprek heeft om de situatie open met elkaar te bespreken. Dit kan ertoe leiden dat er een meer formele regeling van een volmacht bij de notaris wordt geregeld. Dit laatste kan bijvoorbeeld mede in het belang van uw zuster zijn omdat de belastingdienst door de en/of rekening - te onrechte - wel verondersteld dat zij recht heeft op de helft van het saldo.    

 

Met vriendelijke groet,

 

 

W. Vonk

(0182-383433)