Terug

Eigen woningbezit en nalatenschap?

A. Oomen

Goedendag,

 

Ik ben mede-eigenaar van een woning. Ikzelf woon in de woning en mijn ex-partner woont in een huurappartement. Destijds is bij de echtscheiding afgesproken dat ik in de echtelijke woning zou blijven wonen, onder voorwaarde dat ik alle bijkomstige woonlasten zou dragen. Aldus geschiedde.

 

Zowel op mijn leven, als ook op dat van mijn ex-partner is een levensverzekering afgesloten. Deze is gekoppeld aan de hypotheek, dus ik neem aan dat als een van beide zou komen te overlijden, de uitkering betaalbaar wordt gesteld aan de bank en deze dus in mindering wordt gebracht op de hypotheekschuld.

 

Mijn partner heeft dus een levensverzekering afgesloten op mijn leven, met als gevolg dat zij bij mijn overlijden volledig eigenaar wordt van de woning met een aanzienlijk lagere woonlast. Stel dat hierna de woning door haar wordt verkocht, dan is de kans groot dat daarbij sprake is van overwaarde.

 

Nu heb ik nog een aantal erfgenamen. Mijn vraag is dan ook of de overwaarde die dan is ontstaan onderdeel uitmaakt van mijn nalatenschap en dus deels toekomt aan de erfgenamen, of dat de overwaarde geheel toekomt aan mijn ex-partner. Zoja, is er dan sprake van vruchtgebruik? Moet de nalatenschap meteen uitgereikt worden bij de afwikkeling van mijn overlijden, of is er geen sprake van nalatenschap in dit geval?

 

Indien wel sprake is van nalatenschap, kan ik dan eventuele erfgenamen hiervan uitsluiten (onterven)?

 

Met vriendelijke groet,

Ad Oomen 


1 Antwoord

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

Geachte heer,

 

Uw vragen zijn niet zonder meer te beantwoorden zonder nadere bespreking. In dat verband noem ik thans een aantal algemene aandachtspunten.

 

Door de echtscheiding is uw ex-partner niet meer uw erfgenaam bij uw overlijden. Ten aanzien van de uitkering uit de overeenkomst van levensverzekering bij overlijden moet afzonderlijk worden bezien wie hiervan de begunstigde/gerechtigde is bij overlijden. U kunt ook na een echtscheiding ten gunste van uw ex-echtgenote een beschikking treffen, zodat aan haar bij uw overlijden vermogen toekomt. In dat geval moet er wel rekening worden gehouden met de hieraan verbonden fiscale aspecten met betrekking tot de heffing van erfbelasting.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

W.K. Vonk, notaris

0182-383433