Terug

Bij verkoop huis worden dan de gemeente belastingen verekend?

JCM Beentjes

Bij de verkoop huis worden dan de belastingen door de notaris naar rato verekend.


1 Antwoord

Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

Geachte heer Beentjes,

 

Bij de overdracht worden de zakelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (WOZ) en de waterschapsbelastingen verrekend. Vanaf de datum van overdracht tot het eind van het jaar komt voor rekening van de koper, en van 1-1 tot de datum van overdracht komt voor rekening van de verkoper.

 

Met vriendelijke groet,

Mr. C.A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk

071-3640100 / ckruis@notariskruissweere.nl