Terug

Belgische erfenis beneficiair aanvaarden

Miranda Spreeuwenberg

Ik ben beschermingsbewindvoerder. Een van mijn clienten is rechthebbende in een opengevallen nalatenschap. De overledene woonde in Belgie en had de Belgische nationaliteit. De erfenis moet dus worden afgewikkeld conform Belgisch erfrecht. 

Volgens de Nederlandse wetgeving ben ik verplicht om de erfenis namens mijn client beneficiair te aanvaarden. Ik heb al een verklaring nalatenschap ingevuld en opgestuurd naar de rechtbank in de woonplaats van mijn client. Om de beneficiaire aanvaarding te laten inschrijven in het boedelregister. 

Mijn vraag is nu: moet ik de erfenis ook in Belgie namens mijn client beneficiair aanvaarden en moet ik daarvoor in Belgie naar een notaris? 

 


Deze vraag heeft nog geen antwoord